مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان روانشناسی و علوم تربیتی + علوم انسانی

علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 10132 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 55 حجم فایل:170 کیلوبایت

دانلود

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت فصل دوم 11مبانی نظری و پیشینه تحقیق 112- مقدمه 122-1-تعاريف آموزش 132-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی : 142-3- آموزش کارکنان 152-4- مدلها و فرايندهاي آموزش 172-4-1- مدلهاي ساده وخطي 172-4-2- مدل T. D. L. B 182-4-3- مدل پارکر 192-4-4- مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان 204-5- مدل رويكرد سيستمی‌به آموزش 212-5- نياز سنجي آموزشي 232-6- تعيين اهداف آموزشی 242-7- محتواي برنامه آموزش كاركنان 252-8- اصول سازماندهي محتواي آموزشي 262-9- روش هاي آموزش كاركنان 262-10- اجراي برنامه هاي آموزش كاركنان 272-11- شرايط امكانات اجرايي دوره 272-12-مفهوم و تعریف ارزشیابی 282-13- اهميت ارزشيابي 312-14-اهداف ارزشيابي 322-15-ارزشیابی آموزشی 332-16-نتايج برنامه ريزي آموزشي : 362-17- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان 372-18-مراحل ارزشيابي 402-19- عناصر ارزشيابي 432-20- ويژگيهاي ارزشيابي 442-21- الگوهای ارزشیابی 452-22- ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي 492-23- پیشینه تحقیق 532-24- نتیجه گیری 592-25- چار چوب نظری تحقیق: 592- مقدمه :آموزش و بهسازي منابع انساني، نوعي سرمايه گذاري مفيد و يک عامل کليدي در توسعه محسوب می‌شود که اگر به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود، می‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشد. نتايج پژوهش¬ها نشان می‌دهند که توجه به آموزش و بهسازي نيروي انساني افزايش بهره وري را به دنبال دارد. براي مثال، در سال 2004 پس از سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي در شرکت موتورلا مشخص شد که هر يک دلار سرمايه گذاري در آموزش کارکنان، 33 دلار بازده به همراه داشته است . بررسي ديگر درسال 2006 گوياي آن است که بسياري از سازمانهاي امريکايي. افزايش مناسب بودجه هاي آموزشي خود را با ميانگين 7 درصد رشد نسبت به سال گذشته گزارش کرده و بيان کرده‌اند که حدود 1273 دلارصرف آموزش هر کارآموز در سال می‌کنند .آنها مبلغي بالغ بر 55.8 بيليارد دلار در اين سال صرف آموزش و بهسازي نيروهاي انساني خود کرده اند (عيدي، 2006).عامل انسانی در سازمان¬ها دارای اهمیت و نقشی غیر قابل انکار می‌باشد. در شرایط موجود که سازمان ها برای حیات خود نیاز مند رقابت شدید در جنبه های مختلف هستند، پویایی و تحرک سازمان که لازمه و یکی از ضرورت¬های موفقیت در این شرایط است، در گرو داشتن نیروی انسانی کارآمد،مستعد،متخصص و آموزش دیده است. از سوی دیگر وجود تغییر و تحولات سریع در جهان پیرامون باعث تغییر در تقاضاهای مصرف کنندگان و ارباب رجوع سازمان ها گردیده است، که پاسخگویی به این خواسته ها مستلزم تجهیز نیروی انسانی سازمان، به آموزش های روزآمد می‌باشد.به همین دلیل است که در دهه های پایانی قرن بیستم آموزش کارکنان مورد توجه روز افزون برنامه ریزان قرار گرفته است.و هدف اصلی آموزش،افزایش مهارت های لازم جهت ایفای اثر بخش وظایف شغلی و انجام بهتر وظایف است،آموزش اساساً تجربه ای مبتنی بر یادگیری است، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت می‌گیرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشد (شاه پسند،1387). در این فصل تلاش شده است تا پیشینه تحقیق،مبانی نظری و شواهد تجربی در ارتباط با موضوع پژوهش یعنی” ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران” مورد واکاوی قرار گیرد. گروه هدف مورد مطالعه این پژوهش را مدیران سطوح میانی و عالی مراکزآموزشی و تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌دهند،بنابراین این تحقیق در پی آشکار سازی سطح تأثیری گذاری آموزشهای بلند مدت کارکنان وزارت جهادکشاورزی برعملکردشان در حوزه های مختلف فعالیت در وزارت مذکور از دیدگاه مدیران می‌باشد. دستیابی به اثربخشی آموزش های انجام یافته در این حوزه نیازمند مطالعه دقیق پیشینه تحقیق و آگاهی از متغیرهای دخیل در آن است. چرا که بدون مطالعه سوابق موضوع و تحقیقات انجام یافته، امکان شناسایی متغیرهای دخیل در بحث اثربخشی به شکل شفاف و همه جانبه امکان نیست. این فصل از گزارش تحقیق با هدف مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انجام می‌گیرد.2-1-تعاريف آموزشتعاريف زيادي از آموزش ارائه شده است كه در زير به شرح بعضي از آنها می‌پردازيم. آموزش اصطلاحي است كه دامنه آن طيف وسيعي از فعاليت ها را در بر می‌گيرد (چيذري، 1375). ايتلينگ (1993)، آموزش را يادگيري دانش، مهارت ها و نگرش ها تعريف می‌كند و بيان می‌دارد كه مهمتر از همه اين موارد، آموزش، يادگيري چگونه ياد گرفتن است و يادگيري، فرايندي است كه دانش و رفتار را از طريق آموزش و تجربه، تغيير می‌دهد. در يك تعريف كاملتر، آموزش به مجموعه اي از فعاليت هاي پيوسته و داراي تأثير متقابل گفته می‌شود كه آموزشگر به كمك فنون آموزشي و وسايل ديداري و شنيداري، نتايج حاصل از پژوهش¬ها و تجربه ها را در قالب برنامه هاي آموزشي به فراگيران خود انتقال می‌دهد. آموزش، انسان را به عنوان وسيله توسعه تجهيز می‌كند و قابليت ها و توانايي هايش را افزايش می‌دهد تا بتواند نقش خود را به خوبي به عنوان صحنه گردان توسعه ايفا نمايد و از طرفي آموزش، توانايي ها، قابليت هاي فكري، بينشي و معرفتي انسان را نيز بالا می‌برد و تكامل می‌بخشد تا بتواند از مواهب توسعه برخوردار گردد و به عنوان هدف توسعه واجد شرايط برخورداري از اين مواهب شود. بنابراين آموزش وسيله كسب دانش، مهارت و آگاهي است و يا ابزار ايجاد تغييرات مثبت و مفيد رفتاري و ذهني در انسان می‌باشد (زماني پور، 1373). واژه آموزش به دليل تنوع تقسيم بندي ها، كاركردها و وجود بينش هاي مختلف از آن به صور گوناگوني تفسير می‌شود . آموزش به منزله ارتباطاتي است كه در يك جامعه معين به منظور توسعه مهارت ها، تغيير شكل رفتار، افزايش صلاحيت جهت داده شده است. به Loos and Fowler,1999) ). اين واژه غالباً در ترجمه واژه آموزش به كار می‌رود. در حالي كه ترجمان واقعي اين واژه، آموزش و پرورش است و منظور از آن، جريان منظم و مستمري است كه هدف از آن كمك به رشد جسماني، رواني، شناختي، اخلاقي، اجتماعي يا به طور كلي رشد شخصيت فراگيران در جهت هنجار پذيري اجتماعي و كمك به شكوفايي استعدادهاست (سيف، 1368).لوس و فولر (1999)، عقيده دارند كه آموزش، فرايند طولاني مدت است كه اهداف (كارآموزي ) را با هم تركيب می‌كند و اين مقوله را كه چرا اطلاعات مشخص، بايد دانسته شود را توضيح می‌دهد و تأكيد بر شالوده هاي علمی‌مواد ارائه شده دارد. دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 10132 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 55 حجم فایل:170 کیلوبایت  قیمت: 16,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل محتوای فایل دانلودی: فرمت ورد وقابل ویرایش برچسب ها: ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در gift
 • تحقیق بررسی آیات علمی قرآن دین و مذهب + کتاب
 • تحقیق بررسی آیات علمی قرآن کریمتحقیقمقالهبررسی آیات علمی قرآن کریمبررسی آیات علمی قرآنمشخصات قرآن کریممشخصات قرآنتفسیر نمونهتفسیر موضوعی قرآن کریمدانستنی های قرآن کریمپاوردرستحقیقاتمقاله
 • گزارش کارآموزی عمران، در معاونت عمرانی منطقه 9 عمران + فنی و مهندسی
 • کارآموزی معاونت عمرانیگزارش کارآموزی معاونت عمرانیعمران کارورزی عمران شهرداریدانلود کارآموزی معاونت عمرانیدانلود گزارش کارآموزی عمراندانلود گزارش کارآموزی شهرداریگزارش کارآموزی عمرانی شهرداریدانلود پروژهکارآموزی عمران
 • پاورپوینت سنگ رسوبی زمین شناسی + علوم پایه
 • پاورپوینت سنگ رسوبیپاورپوینت در مورد سنگ رسوبیپاورپوینت سنگ های رسوبیپاورپوینت سنگ پاورپوینت درباره سنگ رسوبیدانلود پاورپوینت سنگ رسوبی
 • دانلود سؤالات ارشد رشته زبان فرانسه (کد1120) + پاسخنامه سال 88 کنکور + عمومی
 • دانلود سؤالات ارشد رشته زبان فرانسه (کد1120) پاسخنامه سال 88
 • ترجمه مقاله پیشینه فرهنگی کارکنان چگونه بر تاثیر دورکاری بر استرس شغلی اثر می گذارد؟ مدیریت + علوم انسانی
 • دورکاریکار از خانهاسترس شغلیارزش های فرهنگیمدیریت بین فرهنگیایزوله سازی اجتماعیTelework:Working from homeJob stressCultural valuesCrosscultural managementSocial isolation
 • نمونه قالب پاورپوینت حرفه ای مغز گوناگون + عمومی
 • قالب پاورپوینت مغزتم پاورپوینت مغزقالب پاورپوینت حرفه ای مغزتم پاورپوینت حرفه ای مغزقالب پاورپوینت آماده مغزتم پاورپوینت آماده مغز

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *