مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانی روانشناسی و علوم تربیتی + علوم انسانی

علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 12557 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 39 حجم فایل:79 کیلوبایت

دانلود

مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانی

مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانی دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشدمقدمهمراحل تعارض در سازمان هااز دیدگاه رابینز(1998) فرایند تعارض از چهار مرحله تشکیل شده است:1.مخالفت بالقوه:2.ادراک تعارض و شخصی دانستن آن: 3.رفتار: 4.نتیجه:انواع تعارض سازمانی1.تعارض درون فردی:2.تعارض میان فردی: 3.تعارض میان فرد-گروه: 4.تعارض میان گروهی:5. تعارض میان سازمانی: تعارض وظیفه ایتعارض رابطه ایتعارض فرایندیتعارض وظیفه ای و شدت تعارضتعارض رابطه ای و شدت تعارضتعارض فرایندی و شدت تعارضمدیریت تعارض1.تفاوت ادراک و شناخت: 2.تفاوت در ایده آل ها و هنجارها: 3. ویژگی های شخصیتی: 4. ناکامی: 5. تفاوت در وفاداری: تخصص گرایی :به هم وابستگی: منابع مشترک: هدفهای متفاوت: سلسله مراتب اختیار: ابهام در مسوولیت: شکاف زیاد بین وجهه و اعتبار مشاغل: بی اطمینانی محیط: ساختار ارزشیابی- پاداشی سازمان: تعارض های ارتباطیعوامل فردی و شخصی بوجودآورنده تعارضتعارض و مديريت تعارض از ديدگاه تئوريهاي مديريتاستراتژی های مدیریت تعارضاستراتژی اجتناب،( فقدان همکاری، قاطعیت) استراتژی مصالحه (فقدان قاطعیت، همکاری) استراتژی تحکم(فقدان همکاری، قاطعیت) استراتژی تحکم(فقدان همکاری، قاطعیت) استراتژی مواجهه: پیامدهای تعارض برعملکرد سازمانالف- تعارض كاركردى1. توافق: 1. -2 روابط مستحكم متر-3 يادگيريپیامدهای مثبت تعارض 1-تعارض به عنوان عامل تغییر: 2-تعارض نیرویی تحریک کننده و انرژی زا: 3- نقش تعارض در بهبود عملکرد فردی و گروهی: 4- رشد فردی و سازگاری اجتماعی: 5- کنترل: بیشینه تحقیقات ساخت ابزارپرسش نامه های جمع آوری شده در رابطه با مدیریت تعارضنتیجه گیریمنابعمقدمه تعارض جزء جدايي ناپذير زندگي انسان است .مروري گذرا و سطحي بر رويدادهاي تار يخي ، وقايع مهم جاري و فرآورده هاي فرهنگي كه مبين گذشته هايي از واقعيت هاي زندگي اجتماعي هستند، نشان مي دهد كه چگونه تعارض يكي از مهمترين و برجسته ترين وجوه زندگي را تشكيل مي دهد. بنابراين اگر عده اي معتقدند كه در حال حاضرتعارض موضوعي است كه فكر انسان را بسيار به خود مشغول كرده است ادعايي پوچ و بيهوده نكرده اند( رابینز،1369) وجود افراد مختلف با ويژگي هاي شخصيتي، نيازها ، باورها ، انتظارات و ادراكات متفاوت ، بروزتعارض در سازمانها را اجتناب ناپذير كرده است.افراد داراي شيوه هاي ارتباطي، آرزوها ، ديدگاه هاي سياسي و مذهبي و نيز پيش زمينه هاي فرهنگي متفاوت هستند . در جوامع مختلف ، وجود اينگونه تفاوت ها منجر به ايجاد تعارض ما بين افراد و گروهها مي شود ( درگاهی و همکاران،1387) از اين رو ، وجود تفاوت ها ،خطرات ها و انگيزه هاي متمايز از يكديگر دركاركنان سازمان ها از يك سو و پايداري سازمان براصل تشريك مساعي و هماهنگي افراد و اجزاي سازمان از سوي ديگر، بافت سازماني را در برابرتعارض هاي سازماني اجتناب ناپذير مي كند( همان)ازطرف ديگر، ساختار حاكم بر سازمانها مبتني بر سلسله مراتب و تفاوت هاي عمودي و افقي، وجود نظام هاي اداري خشك و انعطاف ناپذير ، وجود خرده نظام ها و گروه هاي مختلف با اهداف و منافع مختلف ، نظام ارتباطي نارسا ، كمبود منابع و امكانات و بالاخص سوء مديريت ها ، سازمانها را كه بايد افراد و گروه ها را جهت اهداف و آرمان هاي خود همسو و همساز كنند ، بصورت نظام هايي متلاطم و آسيب پذير كه مستعد انواع تنش ، تعارض و ناسازگاري مي باشند، در آورده اند (همان) به طور کلی بیست درصد از وقت مدیران سطوح بالا و میانی در رسیدگی به نوعی تعارض صرف می شود(توماس،1992به نقل از رضوی و همکاران،1384).فیشر(1991) اشاره دارد که مهارت مدیریت در رسیدگی به تعارض، عامل تعیین کننده در توفیف مدیریت و اثربخشی سازمان است.ستین(2004) بیان میدارد که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد، می توان از آن به عناون یکی از مهم ترین ابزار رشد سازمانی بهره گیری کرد. مکین تایر نیز مهارت های حل مشکلات را از مهم ترین مهات های رهبری برمی شمارد و بیان می دارد که رهبران زاده نمی شوند، بلکه ساخته می شوند و می توان از طریق یک برنامه آموزشی مهارت های رهبری را آموزش داد.( رابینز،1991، به نقل از رضوی و همکاران،1384).واژه تعارض از جمله مفاهيمي است كه معاني متفاوتي از آن مستفاد مي شود.سوزان(2006) تعارض را منازعه آشکار میان دو نفر به گونه ایی که یکی احساس می کند کمبود امکانات، ناسازگاری اهداف و دخالت افراد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف او می شود، تعریف می کند. تعارض يك كشمكش واضح ، حداقل مابين دو طرف وابسته به هم است كه اهداف ، مفاهيم، ارزش ها و يا اعتقادات ناسازگار از آن درك میشود( نقل از درگاهی و همکاران،1387. ( تعارض زماني كه دو يا چند ارزش ،هدف و يا عقيده بطور طبيعي با هم متناقض مي شوند و هنوز در مورد آنها توافقي صورت نگرفته است، ايجاد مي شود). همان) توماس هر رفتاری را که از جانب اعضای یک سازمان به منظور مخالفت با سایر اعضا سر بزند تعارض می داند.(سید جوادین،1386) طبق نظر گرينبرگ و بارون(1997) تعارض فرايندي است كه در آن يك طرف احساس مي كند طرف ديگر فعاليت هايي انجام مي دهد كه مانع رسيدن وي به علايق و اهدافش مي شود.(به نقل از فیاضی،1388). کونراد و اسکات(2002) معتقدند تعارض، تمایلات ارتباطی افرادی است که به همدیگر وابسته اند و احساس می کنند که علایقشان متضاد، متناقض یا ناسازگار است (همان).دفت به سطح اجتماعی و گروهی تعارض توجه داشته است و معتقد است که تعارض، نوعی رفتار، بین گروههای سازمانی است البته هنگامی عده ای خود را متعلق به یک گروه می دانند، چنین می پندارند که سایر گروهها مانع از رسیدن آنها به اهداف و مقاصدشان می شوند. (دفت،1383، جلد دوم،ص 826).میرکمالی تعارض را فرایند ادراک و یا احساس هرگونه ناسازگاری در درون، و یا بین افراد، گروه ها، و یا سازمانها می داند که منتهی به رفتار پنهان و یا اشکارای متعارض در دو طرف می شود.) میرکمالی،1386) به نظر می رسد تعریف میرکمالی از تعارض به دلیل در نظر گرفتن هر دو جنبه فردی و روانشناختی و سطح اجتماعی و گروهی آن را در نظر می گیرد از جامع ترین تعاریف باشد. دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 12557 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 39 حجم فایل:79 کیلوبایت  قیمت: 20,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانیمبانی نظری مدیریت تعارض و تعارض سازمانیمبانی نظریپیشیه تحقیق مدیریت تعارض تعارض سازمانی

مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانیمبانی نظری مدیریت تعارض و تعارض سازمانیمبانی نظریپیشیه تحقیق مدیریت تعارض تعارض سازمانی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در gift
 • پاورپوینت فرایند تولید ماهی دودی و ماهی شور صنایع غذایی + فنی و مهندسی
 • فرایند تولید ماهی دودیدانلود پاورپوینتروش کنسرو کردنروشهای دودی کردن ماهیدودی کردن سرددودی کردن گرمدودی کردن داغمراحل دودی کردن ماهیتمیز کردن ماهی شور کردنآویزان کردن ماهیشستنخشک کردندودخانهپاورپوینت ماهی پاورپوینت ماهی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جامعه اطلاعاتی مدیریت + علوم انسانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جامعه اطلاعاتیویژگی جامعه اطلاعاتیعناصر و اصول جامعه اطلاعاتیاجلاس جهانی در رابطه با جامعه اطلاعاتی
 • روش HIA شهرسازی + فنی و مهندسی
 • HIAارزیابی اثرات بهداشتیارزیابی اثرات سلامتیپاورپوینتروش ارزیابی پیامدهای سلامت HIAروش تحقیقسلامتسلامتیشهرسازیمعماریطراحی شهریروش تحقیق
 • پاورپوینت (اسلاید) فرانوگرایی در سازمان مدیریت + علوم انسانی
 • فرانوگرایی در سازماندانلود پاورپوینتظهور اندیشه‌های پسانوگرایانهپست مدرنیسم اصولیپست مدرنیسم بازسازی‌گرامديريت فرانوگراسازمانهای نوگرا در مقابل فرانوگرا متغیرهای سازمانیسازمان های پست مدرنسازمان مدرن
 • تحقیق تعاریف و سبک های مدیریت مدیریت + علوم انسانی
 • تعاریف و سبک های مدیریتسبک های مدیریتمدیریتتحقیقکارشناسیامور فرهنگیفرهنگارتباطاتروابط عمومیمدیریت کسب و کار
 • ریل طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک + فنی و مهندسی
 • Catiasolidworksریلریل قطارریل سالیدورکریل کتیادانلود پروژه سالیدورکدانلود پروژه نقشه کشی صنعتیدانلود پروژه کتیانقشه اجرایی ریل در سالیدورکریل در کتیاطراحی صنعتینقشه کشی صنعتیمکانیکریل راه آهن

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *